Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і книгорозповсюджувачів видавничої продукції: серія ДК № 5222 від 28.09.2016 р.

Послуги надаються за активної участі творчої групи видавництва ТОВ "Триторія" та ГО "Центру розвитку території та соціального маркетингу "ТРИТОРІЯ".

Більш ніж 20-ти річний досвід у реалізації видавничих проектів.

 • Маєте рукопис — створимо електронний варіант;
 • бажаєте надрукуватися — тиражі від одного екземпляра;
 • потрібна консультація, як використати суму, що маєте — запропонуємо оптимальне рішення;
 • бажаєте презентацію для своєї книжки — організуємо та допоможемо у її проведенні.

  Ви отримуєте професійно зверстаний макет до друку та той тираж, який оптимально технологічний під наявний бюджет:

  • книги художні та навчальні;
  • наукові видання та методичні посібники;
  • монографії;
  • журнали;
  • брошури, буклети;
  • сувенірні книги;
  • рекламні каталоги, проспекти та ін.

Видавнича група об’єднує громадян що додержуються «ЗАКОНУ УКРАЇНИ про видавничу справу», та творчою працею яких створено твір (документ):

 • задоволення потреб особи, суспільства, держави у видавничій продукції та отримання прибутку від цього виду діяльності;
 • створення можливостей для самовиявлення громадян як авторів незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;
 • забезпечення права на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;
 • сприяння національно-культурному розвитку українського народу шляхом збільшення загальної кількості тиражів, обсягів та розширення тематичного спрямування українського книговидання;
 • забезпечення доступу українського суспільства до загальнолюдських цінностей шляхом перекладу державною мовою кращих здобутків світової літератури, науки тощо, налагодження співпраці з іноземними видавництвами, українською діаспорою, укладення відповідних міжнародних угод;
 • здійснення книговидання російською мовою для забезпечення культурних потреб російського населення в Україні з урахуванням імпорту друкованої продукції;
 • здійснення книговидання мовами інших національних меншин в Україні;
 • збільшення кількості видань іноземними мовами, які поширювали б у світі знання про Україну

Постійно співпрацюємо з університетами, організаціями, промисловими підприємствами, авторами або групами авторів та ін.

Додрукова підготовка (обробка текстового матеріалу; систематизація, сканування, чищення, кольороредагування графічних зображень та фотографій, створення нових ілюстрацій, дизайн, макетування, верстка, технічна підготовка до друку від потреби друкарні).

Налагоджена системна співпраця з українськими друкарнями (підбираємо з технологами потрібні матеріали та папір, способи друку та збірки, максимально використовуємо технологічні можливості виробничого обладнання друкарень).

Майдан Незалежності, б.3, офіс 420 (4 поверх), м. Суми, 40030, Україна
 ТОВ "Триторія" 2020 р.