Команда

Формування засад для самореалізації сучасного українця, сприяння національно-культурному відродженню та сталому соціально-економічному розвитку Сумської області. Громадська організація "Центр розвитку території та соціального маркетингу "Триторія" . "Разом відкриваємо перлини рідного краю!" и "Маркетинг территории" вместе - обеспечение конкурентных преимуществ Сумщине

 
 
 
Експерти з маркетингу, реклами та сталого розвитку
 
 

Сергій Ілляшенко
Доктор економічних наук, професор, член Вищої ради Всеукраїнської спілки вчених економістів.
Основні дисципліни: Маркетинг (для спеціальності “Маркетинг”), Маркетингова товарна політика, Товарна інноваційна політика, Інноваційний менеджмент.
Наукові інтереси: маркетинг інновацій, інноваційний менеджмент, екологічний маркетинг, економічні ризики, економіка інформації і економіка знань.

 
 
Ольга Прокопенко
Доктор економічних наук, професор техніко-гуманітарної Академії (м. Бєльско-Бяла, Польща).
Засновник і член Міжнародної асоціації сталого розвитку (м. Варна, Республіка Болгарія), почесний професор Міжнародної асоціації сталого розвитку (Болгарія)
Основні дисципліни: Національна економіка, Мікроекономіка, Екологічний маркетинг, Поведінка споживачів, Теорія мотивації, Інфраструктура товарного ринку.
Наукові інтереси: мотивація інноваційної діяльності, економіка сталого розвитку, поведінка споживачів.

 
Вікторія Божкова
Доктор економічних наук, професор.
Основні дисципліни: Маркетингова політика комунікацій, Мерчандайзинг, Некомерційний маркетинг. 
Наукові інтереси: інновації в маркетингу, мерчандайзинг, оцінка ризиків, маркетингові комунікації, стратегічне планування, види маркетингу (некомерційний маркетинг, аромомаркетинг, латеральний маркетинг тощо).

 
Євген Хлобистов
Доктор економічних наук, професор.
Основні наукові напрями діяльності відділу: розробка теоретико-методоло­гічних та економічних засад формування і реалізації екологічної політики; вдосконалення системи механізмів забезпечення сталого розвитку на різних рівнях (від об’єктового до державного); розроблення теоретико-методологічних основ формування еколого-економічного інструментарію державної стратегії сталого розвитку.

 
 
Олександра Ольшанська
Доктор економічних наук, професор,
декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій і дизайну.
Член Вченої та Науково-експертної рад ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», заступником голови спеціалізованої вченої ради Д. 26.006.08 зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка із захисту докторських та кандидатських дисертацій.
Наукові інтереси: теоретико-методологічні та прикладні проблеми регіонально-просторового розвитку України.

 
Юлія Шипуліна
Доктор економічних наук, професор.
Основні дисципліни:  Основи маркетингу, Діагностика потенціалу інноваційного розвитку, Ризикологія.
Наукові інтереси: інноваційна діяльність, потенціал інноваційного розвитку підприємства, управління інноваційним потенціалом.


Наталія Ілляшенко
Кандидат економічних наук, доцент.
Основні дисципліни: Маркетинг, Маркетинг інновацій, Маркетинг послуг, Провайдинг інновацій, Інноваційний менеджмент.
Наукові інтереси: маркетинг інновацій, інноваційний менеджмент, випереджальний розвиток.


Надія Івашова
Кандидат економічних наук.
 Основні дисципліни: Економіка та управління знаннями, Теорія мотивації, Маркетинг, Маркетинг знань, Маркетинг нематеріальних товарів, Брендинг.
Наукові інтереси: маркетингові інновації, інтернет-маркетинг, брендинг, промисловий маркетинг, маркетингові комунікації, управління знаннями, управління проектами, туристичний маркетинг, екологічний маркетинг, інноваційний менеджмент.

 
Олена Грищенко
Кандидат економічних наук.
 Основні дисципліни: Маркетинг, Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень, Стандартизація і сертифікація  товарів та послуг, Економіка та маркетинг ЗМІ, Маркетинг у банку.
Наукові інтереси: інноваційний менеджмент, інноваційний маркетинг, потенціал підприємства та регіону.

 


Марина Домашенко
Кандидат економічних наук, доцент.
Основні дисципліни: Регіональна економіка, Міжнародна економіка, Міжнародні економічні відносини, Мікроекономіка, Історія економіки та економічної думки.
Наукові інтереси: економічна безпека, міжнародні відносини, ЗЕД
Файфура Василь
Кандидат економічних наук, доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки Тернопільського національного економічного університету.
Основні дисципліни: Регіональна економіка, Екологія, Аудит персоналу, Людський розвиток.
Наукові інтереси: проблеми еколого-економічного обґрунтування регіонального розвитку, питання державного регулювання зайнятості населення.
Експерти з історії
та краєзнавства

 

Сергій Дегтярьов
Доктор історичних наук, доцент Сумського державного университету, член Національної спілки краєзнавців України.
Головний редактор фахового журналу з історії «Сумський історико-архівний журнал», міжнародних наукових журналів з історії та педагогіки «Gardarika», «Журнал Министерства народного просвещения» та реферативного англомовного журналу з історії й археології держав чорноморського басейну «Refereed Journal: History and Archaeology in Countries of Black Sea Basin». Член редколегій низки інших наукових журналів, у тому числі, які індексуються БД Scopus, MIAR, Erih Plus, IndexCopernicus, CrossRef та ін. Офіційний представник в Україні міжнародного видавництва Academic Publishing House «Researcher» (APHR), що спеціалізується на виданні наукових журналів відкритого доступу з вихідними даними англійською мовою.
Наукові інтереси: соціально-економічна і політична історія Північно-Східної України, історія цивільного чиновництва Російської імперії, регіональна історія Сумщини.

Дмитро Кудінов
Доктор історичних наук, доцент Сумського обласного інституту пілядипломної педагогічної освіти державного университету, член Національної спілки краєзнавців України.
Наукові інтереси: історичне краєзнавство, аграрна історія України, історіографія, історія освіти, гендерна педагогіка.

 
 
 
Експерт з географічного краєзнавства, контенту та медіаосвіти
 
Ганна Шевченко (літ. псевдонім Анна Коршунова).
Кандидат географічних наук, спеціальність «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів». Тема дисертаційного дослідження: «Аналіз ландшафтно-екологічної ситуації території міста Суми в цілях містобудування (ландшафтної архітектури)»
Шеф-редактор експериментального видання, медіапедагог і керівник гуртка «Основи журналістики» КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей».
Експериментальне видання КЗСОР СОГІ «КЕБЕТА». Дитячі книги: «Фроська – кімнатна фея», «Справжні друзі», «Пригоди лицаря Морквицаря і принцеси Картоплеси», «Разом веселіше», «Паровозик Пузя і його друзі».
Член Національної спілки журналістів України. 
Член Національної спілки письменників України.